Annnonse

Snakker med barn om vold og overgrep!

Begge snakker med barn og unge om vold og overgrep. En gjør det ansikt til ansikt – en gjør det via skjermen. Målet er det samme for Harald i Stine Sofies Stiftelse, og Helsesista, hele Norges helsesøster på Snapchat!

Publisert

– Å være ute i barnehager og skoler gjør det veldig virkelighetsnært og man treffer potensielle voldsutsatte barn. Jobben min er primært å forebygge vold og overgrep, men avdekking blir noen ganger et biprodukt av det jeg gjør.

Gjennom undervisningen setter pedagog Harald Dean et eksempel for hvordan man skal snakke med barna, og hvor tydelige man skal være. Så spiller han ballen videre.

– Mange voksne synes også det er flaut og vanskelig å snakke om seksuelle overgrep, og vegrer seg for å si ting som det er.

I en perfekt verden hadde de ansatte i skoler og barnehager undervist om dette selv, men han legger ikke skjul på at det har en effekt at han kommer.

– Barna er positive og imøtekommende. Barnehagebarna henger med og de skjønner det meste av det jeg snakker om. Jeg får høre at barna hører mer etter fordi det kommer en utenfra.

Bryter tabuer
Det ligger mange fordommer rundt det å snakke åpent om tematikken, men Harald mener det stort sett baserer seg på uvitenhet og kunnskapsmangel. Tilbakemeldingene i ettertid er kun positive.

Harald Dean
Harald Dean

– Foreldre kan ikke få rost oss nok og sier vi gjør en fantastisk jobb med å bryte tabuer og sette dette på dagsorden.

I dag utsettes mange barn for vold og overgrep uten å være bevisst på at det er det som skjer. De tror det er normalt fordi de ikke vet noe annet eller har opplevd noe annet. Og mange voksne tar det for gitt at barna vet forskjell på rett og galt.

– Det å skape et rom i hverdagen og en åpen kultur for å snakke om sensitive temaer, er noe av det viktigste jeg gjør, og noe av det som driver meg i arbeidet, forteller Harald.

Øve seg på å fortelle vonde hemmeligheter

– Det beste med Snapchat er at ungdommen er der allerede. Jeg kan nå veldig mange!

Tale Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, er hele Norges helsesøster på Snapchat. Hver ukedag legger hun ut en story – gjerne om et bestemt tema, og hun når de unge via telefonen. 

Tale Krohn Engvik
Tale Krohn Engvik

– Det er en unik kanal for å spre et budskap til de unge, samtidig er det en direkte chattekanal slik at de også kan snakke med meg. Jeg tror mange tør å stille spørsmål og åpne seg når det er mulig å være anonym.

Selv om Snapchat gir mange fordeler, har det også den utfordringen at det er krevende å hjelpe noen direkte.

– Når barn og unge forteller meg ting jeg blir bekymret for, er det vanskelig å følge opp. Det er mange som sender meldinger som jeg aldri kan få åpnet, sier Tale, som likevel tror det har en effekt å fortelle.

– De må få lov til å øve seg på å fortelle vonde hemmeligheter. Jeg tror på effekten av å fortelle for første gang. Det er et skritt på veien mot å våge.

Helsesista på fulltid
Tale tok først ett års permisjon fra stillingen som helsesøster i Oslo-skolen, for å være Helsesista på Snapchat på fulltid. Nå er hun kun Helsesista. Stine Sofies Stiftelse er både en samarbeidspartner og en støttespiller som bidrar til å gjøre det mulig.

– Det er et viktig samarbeid for meg, ikke bare økonomisk. Når vi står sammen og løfter budskapet i fellesskap, så når vi enda flere.

Helsesista er stolt av det hun har fått til, og har høye ambisjoner for årene som kommer.

– Jeg skal fortsette å hjelpe enkeltmennesker – nå den ene som trenger meg. Jeg skal knuse tabuer og løfte den psykiske helsen til barn og unge. Det er mye spennende på gang, avslører Tale.

Powered by Labrador CMS