Annonse

KREATIV BYGGING. En viktig del av Discover er at barna skal bygge, teste og dele ideer. Alt med hensikt å nå nye læringsmål og lære nye begreper.
KREATIV BYGGING. En viktig del av Discover er at barna skal bygge, teste og dele ideer. Alt med hensikt å nå nye læringsmål og lære nye begreper.

Oppdag Discover med førskolegruppa!

FIRST® LEGO League er også for de yngste og i år handler oppdraget om lek og fysisk aktivitet!

– FIRST® LEGO® League Discover et pedagogisk prosjekt for barnehagen. Gjennom lek med LEGO DUPLO som verktøy, lærer barna seg å samarbeide, stimulere den naturlige nysgjerrigheten, skapergleden og utforskertrangen.

Det sier Silje Kumeus, som er konseptleder for FIRST® LEGO® League i Skandinavia.

Silje Kumeus er konseptleder for FIRST LEGO League i Skandinavia.
Silje Kumeus er konseptleder for FIRST LEGO League i Skandinavia.

Et pedagogisk realfagsprosjekt, godt forankret i rammeplanen!

FIRST® LEGO® League er verdens største kunnskaps- og teknologikonsept og arrangeres hvert år i hele verden, og finnes i tre divisjoner: Discover for de som er 4-6 år, Explore for de som er 6-9 år og Challenge for de som er 10-16 år.

– Discover er godt forankret i rammeplanen, noe vi vet at barnehagene både krever og verdsetter. Ved å implementere prosjektet i barnehagen vil man kunne oppnå flere av rammeplanens mål.

Aktivitet og lek
Hvert år kommer det et nytt oppdrag, som altså er den utfordringen barna skal jobbe med.

– Årets tema er veldig spennende og aktuelt. Barna skal utforske lek og aktivitet og finne ut hvordan vi mennesker kan være mer aktive og dermed holde oss friske! Dette skal barna selv finne løsninger på, blant annet ved å lage en hinderløype der mennesker kan klatre, løpe eller hoppe - uansett hvilke fysiske forutsetninger vi har, sier Kumeus.

Barna får fra begynnelse til slutt delta i utformingen av prosjektet.

Fakta om LEGO® Education

LEGO ® Education har i 40 år jobbet med lærere og spesialister for å levere praktiske læringsverktøy til barnehager og skoler.

Læringsverktøyene består av både fysiske produkter, digitale læringsressurser, leksjonsplaner og koblinger til læreplaner og kompetansemål.

Les mer her.

Espira satser på realfag
Espira har valgt å la flere av barnehagene sine delta i høst. Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør i Espira sier at de ønsket å delta fordi realfag er et av Espiras satsingsområder og prosjektet støtter godt opp Espiras tanker om hva godt realfagsarbeid i barnehagen er.

– Materialet innbyr til utforsking, samarbeid og kreativitet. I tillegg får barna erfaringer med å løse problemer i samarbeid med andre. Vi tenker kanskje ikke så ofte på at Duplo innbyr til utforsking av både fysiske og matematiske prinsipper, fordi barna kanskje bare opplever at det er morsomt å holde på med. Det er akkurat slik godt realfagsarbeid i barnehagen skal være, sier Paulsrud.

Espira Arcen har hatt sin første økt ute og sier at det var stas. De gleder seg også til fortsettelsen. Espira Løvestad har hatt to av ti økter med Discover. De synes det er spennende å se hvordan barna jobber sammen om oppgavene.

Fast opplegg
Hver økt følger et fast, gjenkjennbart opplegg:
Engasjere, bygge og teste, dele ideer, tegninger og modeller - alt med hensikt å nå nye læringsmål og lære nye begreper.

Alle øktene er nøye beskrevet i et eget hefte som kommer med prosjektpakken.

Barnehagelæreren styrer prosjektet og er veileder for et lag på fire barn. Én veileder kan ha flere lag, og ett lag kan ha flere veiledere.

– Grunnen til at det bare er fire barn per lag er fordi at alle skal få god tid, plass og utstyr mens økten pågår. Blir man for mange barn får ikke alle et godt utbytte av det, sier Silje.

Man bruker cirka en time per økt og det er ti økter som skal gjennomføres. Barnehagen velger selv om man ønsker å ha flere økter i uken eller bruke lengre tid. På den måten kan barnehagen tilpasse opplegget slik det passer best med barnehagens øvrige planer.

Læringsverktøy
For å delta, trenger lagene en prosjektpakke og en god del DUPLO. Vi anbefaler STEAM Park, fra LEGO® Education*, dersom barnehagen ikke allerede har mye og variert DUPLO. Dette settet gir mange muligheter både i Discover og andre pedagogiske aktiviteter (lærerveiledning følger med settet)

I årets oppdrag skal barna skal bygge en hinderløype
I årets oppdrag skal barna skal bygge en hinderløype

Alle kan være veileder
Det kreves ingen forkunnskaper å delta i Discover, bare at man har en som er veileder og tid til litt forberedelse.

– Alle ansatte i barnehagen kan være veileder, du må ikke være barnehagelærer. Vi har både fagarbeidere og assistenter som har vært dette. Det som er det store plusset er at mange vi har snakket med har opplevd økt kompetanse i hvordan man lærer bort og driver prosjekter.
Det er viktig at både store og små føler mestring, sier Silje Kumeus.

– Alle som er involvert får tilgang til både et veilederhefte og en rekke hjelpemidler som ligger på nettsiden vår. Vi kommer også til å kjøre et oppstarts-webinar, i tillegg er vi alltid til stede på telefon eller e-post for de som trenger støtte, så her skal dere få god hjelp, sier Silje.

I år vil over 150 barnehager få mulighet til å delta i Discover.

Bli bedre kjent med Discover

Powered by Labrador CMS