Annonse

Bilde til annonse fra NTNU / NKUL
Årets NKUL arrangeres med flere foredrag og diskusjoner rundt barnehage.

NKUL med barnehageløype

Norsk konferanse for utdanning og læring (NKUL) blir i mai arrangert for 30. gang av NTNU i Trondheim. I jubileumsåret blir det også et eget barnehagespor.

Publisert

– Vi ønsker å gjøre en ny vri på arrangementet vårt, og også legge til rette for et godt faglig spor for barnehageansatte, forteller Irene T. Andersen. 

Hun er prosjektleder for konferansen som blitt arrangert hver vår siden 1995, og har årlig samlet i snitt rundt 1500 lærere i Trondheim. 

– Samfunnet er blitt mer digitalt, noe som også vil påvirke innholdet som forventes i barnehagen. Derfor har vi flere foredrag og diskusjoner omkring barnehager, forteller Andersen.

 Les mer om konferansen her.

Irene Thangstad Andersen er prosjektleder ved seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester ved avdeling for utdanning hos NTNU.

– I programmet fokuserer vi på hva og hvordan den digitale praksisen er. Videre setter vi søkelyset på profesjonsfaglig digital kompetanse. Dette er et aktuelt tema blant personalet i barnehagene, forskere og faglærere ved barnehagelærerinstitusjoner samt andre barnehagefaglig interesserte. 

Innlederne jobber med ulike tematikker innenfor digitale praksiser i barnehagen, og ønsker å løfte diskusjoner og refleksjoner rundt begrepet profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagefaglige kontekster. Med en kort innledning til begrepet fra et politisk ståsted rettes blikket videre mot faglige og barnehagepedagogiske samtaler.

Barns digitale kompetanse

Etterpå blir det et rundebordssamtale generelt omkring digital kompetanse i barnehagen.

– Deltakerne i rundebordssamtalene brenner for barns digitale kompetanse. Det er essensielt at barnehagelærere kan veilede barna i å navigere i en digital verden på en trygg og kreativ måte, samtidig som de lærer om informasjonstroverdighet og personvern. Vi håper å få til en dialog og idèdugnad ut av denne sekvensen. Mot slutten av dagen blir det parallelle sesjoner både med verksteder og minisymposier der både robotlek og algoritmisk tenkning blir vektlagt, sier Andersen.

ChatGPT i barnehagen

Det aller siste innlegget går direkte inn i tiden med søkelys på ChatGPT. Hva skjer når du tar med deg barna til uteområdet for å samle gjenstander og inspirasjon til et eventyr? I den siste sesjonen i barnehageløypa presenteres et prosjekt der personalet i barnehagen utforsket kreativ og skapende bruk av ChatGPT sammen med barna. I prosessen fokuserte de på lek og skapning, og i denne sesjonen får du høre mer om hvordan de gjorde dette.

– Vi håper og tror programmet vårt vil fenge en rekke barnehageansatte og interesserte slik at vi kan fortsette med et slikt tilbud som fast innslag hvert år på NKUL fremover, avslutter prosjektleder Irene Andersen.

Les mer og meld deg på her.

Powered by Labrador CMS