Annonse

– For meg handler ledelse i bunn og grunn om muligheten til å påvirke og skape bevegelse hos andre, sier Lavdim Alihajdaraj (35), virksomhetsleder i to barnehager i Færder kommune.
– For meg handler ledelse i bunn og grunn om muligheten til å påvirke og skape bevegelse hos andre, sier Lavdim Alihajdaraj (35), virksomhetsleder i to barnehager i Færder kommune.

Lavdim tok styrerutdanning ved siden av jobben: – Har gjort meg mye tryggere i lederrollen

– Jeg skal ikke påstå at det ikke har vært krevende. Det må det nesten være, hvis man skal ta en utdanning med en viss tyngde. Men det har vært overkommelig – og det har absolutt vært verdt det.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Lavdim Alihajdaraj (35) som før jul 2022 tok eksamen etter ett og et halvt år med samlingsbasert styrerutdanning finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Han har alltid visst at han ønsket å jobbe med mennesker, og han er ikke i tvil om at han har havnet på rett plass som virksomhetsleder i to barnehager i Færder kommune.

– Drivkraften har hele tiden vært å kunne jobbe med barn og unge – og gjøre en forskjell. Og for meg handler ledelse i bunn og grunn om muligheten til å påvirke og skape bevegelse hos andre, sier Lavdim Alihajdaraj.

Muligheten til å skape bevegelse

I hans tidligere stillinger som pedagogisk leder, spesialpedagog, og som støttepedagog i skolen da han jobbet tett på et barn i overgangen barnehage til skole, opplevde han det som tilfredsstillende å kunne bidra til å påvirke – og å kunne gjøre en forskjell for andre.

– I 2019 fikk jeg en mulighet til å kunne påvirke og skape bevegelse på en helt annen måte, da jeg begynte som virksomhetsleder i to barnehager i Færder kommune. Jeg brenner for dette fagfeltet og er genuint opptatt av barn og unges rettigheter, og jeg ønsker å bruke mitt engasjement til forhåpentligvis å motivere og engasjere de ansatte i dette arbeidet, sier han.

– For å kunne gjøre jobben best mulig, ønsket jeg mest mulig påfyll og kompetanse. Så jeg var veldig motivert for å søke, forteller Lavdim.
– For å kunne gjøre jobben best mulig, ønsket jeg mest mulig påfyll og kompetanse. Så jeg var veldig motivert for å søke, forteller Lavdim.

Fikk høre om styrerutdanningen

At det var mulig å styrke kompetansen gjennom å ta styrerutdanning ved siden av jobben, var han ikke klar over da han fikk jobben som virksomhetsleder.

– Men under et virksomhetsledermøte for de kommunale barnehagene i kommunen, ble vi informert om at de som ønsket det, hadde muligheter til å søke på styrerutdanningen. Jeg gikk deretter inn på nettsiden til Utdanningsdirektoratet for å finne ut mer, og det tok ikke lang tid før jeg bestemte meg for at jeg ville ha mer faglig påfyll, sier Alihajdaraj.

– Hva var det som motiverte deg til å gå inn på en slik utdanning ved siden av jobben?

– Barnehagesektoren er i stadig endring, og det stilles stadig høyere krav til innholdet i barnehagene, og det tilsier at det også stilles høyere krav til den som styrer og har et overordnet ansvar. Jeg brenner for profesjonene og for jobben. Og for å kunne gjøre jobben best mulig, ønsket jeg mest mulig påfyll og kompetanse. Så jeg var veldig motivert for å søke.

Barnehageeier legger til rette for å delta

Lederutdanning for styrere er ett av tilbudene i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Studiet gir styrere sjansen til å styrke sin kompetanse samtidig som de er i jobb. For styrere i kommunale barnehager skal barnehageeier godkjenne søknaden. I private barnehager skal styrer/daglig leder godkjenne søknaden.

Utdanningsdirektoratet betaler for studieplassene. Utgifter til studiemateriell, til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av barnehageeier eller av deltakeren selv.

Den praktiske og økonomisk tilretteleggingen har vært avgjørende for at Alihajdaraj har kunnet gjennomføre styrerutdanningen. Som virksomhetsleder for to barnehager, var han opptatt av at videreutdanningen ikke skulle gå utover barnehagene og de ansatte. Dette fikk han raskt avklart med ledelsen i kommunen at ville bli ivaretatt.

– Jeg har en assisterende styrer som jobber deltid. Vedkommende gikk inn for meg på kontoret de dagene jeg hadde undervisning, slik at hun kunne ta mine oppgaver de dagene jeg var borte. Og så lenge det var noen på kontoret som kunne ta seg av de daglige gjøremål der, fikk jeg konsentrere meg helt om studiene da jeg var på samling eller hadde lesedager. Hadde jeg ikke hatt den ordningen, ville det ikke gått.

– Det må likevel være krevende å få både jobb, studier og privatliv til å gå opp?

– Jeg skal ikke påstå at det ikke har vært krevende. Det må det nesten være, hvis man skal ta en utdanning med en viss tyngde. Men det har vært overkommelig – og det har absolutt vært verdt det.

Fakta om styrerutdanningen (Utdanningsdirektoratet)

  • Styrerutdanningen går over tre semestre og gir 30 studiepoeng. På masternivå. Tas på deltid mens man er i jobb.
  • Studiet skal bidra til at styrere (og assisterende styrere) blir bedre ledere i praksis.
  • Studiesteder som tilbyr styrerutdanningen er: Norges Handelshøyskole, OsloMet, Dronning Mauds Minne Høgskole, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder og BI.
  • Søknadsskjema for 2023 blir tilgjengelig 1. februar på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Søknadsfrist er 1. mars.

Styrerrollen er kompleks

Alihajdaraj peker på at samfunnet vårt er i stadig endring, og at de som jobber med barn og unge må endre seg i takt med samfunnet.

– I min stilling som virksomhetsleder har jeg det daglige ansvaret i barnehagene, pedagogisk, personalmessig og administrativt. Det er mitt ansvar å sørge for at vårt pedagogiske arbeid er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Det går mye tid til møter, administrative og praktiske oppgaver. Men jeg jobber også kontinuerlig med å finne og skape gode nok rammer og rom til å legge opp til felles refleksjonsprosesser over egen praksis, sier han.

35-åringen er opptatt av det faglige innholdet, og synes det å kunne lede disse prosessene er spennende.

– Det er ikke noe annet som er mer givende enn når vi som personalgruppe beveger oss sammen i en retning, det er en helt spesiell følelse. For meg så handler ledelse om nettopp det, de små skrittene, sammen. Noe styrerutdanningen virkelig har tydeliggjort for meg.

Har gitt økt trygghet i rollen

35-åringen anbefaler andre i hans posisjon å sterkt vurdere mulighetene for å ta styrerutdanningen:

– Noe av det mest verdifulle for meg har vært prosessene som ble satt i gang hos meg selv. Man lærer mye teori, men man lærer også mye om seg selv som leder. Hvordan er jeg som menneske i møte med de jeg skal lede. Det er både skummelt og lærerikt med den innsikten, for det kommer tydelig frem i studiet hva som er hensiktsmessig og hva er lite hensiktsmessig i møte med de ansatte og i arbeidet med å lede utvikling- og endringsarbeid. Det er interessant, for det gjør det mer tydelig for meg hva som er viktig i lederrollen.

– Men mer enn kunnskap og teori om enkeltområder har studiet gitt meg utgangspunkt for refleksjon over egen praksis som leder. Jeg er mye mer bevisst over de valgene jeg tar. Jeg har også fått noen perspektiver på hva som er viktigst for barnehagene jeg leder, og hva som er viktigst for mine ansatte. Det er tross alt vi som personalgruppe – sammen – som skal male de store linjene i det vi jobber med. Og med større trygghet i rollen, har også engasjementet for jobben økt, og jeg er enda mer motivert enn før til å stå på enda mer for barna og barnehagen, sier Lavdim Alihajdaraj.

Powered by Labrador CMS