Annnonse

Kostnadsfritt kunnskapsløft for bedre kosthold og økt matglede i barnehagen


Publisert
  • SunnereBarn bidrar til bedre kosthold og økt matglede blant alle barn i barnehage og SFO.
  • SunnereBarn tilbyr kurs, opplæringsmateriell og kunnskap som letter og effektiviserer arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen.
  • Måltidssjekken – et nettbasert evalueringsverktøy.

SunnerBarn for barnehage

Måltidssjekken – nettbasert evalueringsverktøy

Årlig sjekk av mat og måltidsrutiner i deres barnehage.

Kurs

E-læringsmoduler som gir nødvendig kunnskap om barns utvikling og kosthold.

Opplæringsmateriell til bruk sammen med barna

Handleliste, menyplanlegger, månedens aktivitet og smarte mattips.

Kunnskapsbase

www.sunnerebarn.no samler kunnskap om kosthold, fysisk aktivitet og måltidsrutiner som er relevant for deres barnehage.

SunnereBarn har som hovedmålsetting å fremme sunnere kosthold, økt matglede, økt kunnskapsnivå og endring i det faktiske mattilbudet i barnehagen.

Kunnskapsløft gjennom www.sunnerebarn.no formidler e-læringskurs, opplæringsmateriell, kunnskapsbase og et nettbasert evalueringsverktøy.

Vi har gjennom hele arbeidet hatt fokus på innsatsområdene i Ny handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021 og Rammeplanen for barnehage og Retningslinjer for mat og måltid i barnehage og SFO.

Flere og flere velger kunnskapsløft gjennom SunnereBarn og 4000 ansatte, tilsvarende ca 35000 barn deltar i arbeidet for et bedre kosthold og økt matglede sammen med SunnereBarn.

For ytterligere å kunne gi økt og ikke minst lik kunnskap nasjonalt, bør enda flere få mulighet til å lette og effektivisere arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen.

SunnereBarn har oppstart to ganger i året; august og januar og i henhold til målsettingen er det utarbeidet et årshjul: http://www.sunnerebarn.no/sunnerebarn-arshjul/

Flere barnehager er sitert etter å ha jobbet med kunnskapsløft gjennom SunnereBarn en stund:

«Barna er mer nysgjerrige på å smake på ulike smaker enn før».

«Barna blir gitt tid til å fundere på hva det smaker, fordi ansatte også er mer beviste på dette nå».

«Våre ansatte viser generell større bevissthet rundt mat og måltid».

«Voksne og barn er mer fokusert på frukt og grønt».

«Vi har ytterligere fokus på å servere frukt, grønnsaker og fisk i barnehagen».

Prosjektet SunnereBarn inngår i det nasjonale kompetanseprosjektet «Fra kunnskap til handling». Fra kunnskap til handling har som målsetting å bidra til forebygging av overvekt og livsstilssykdom hos barn og unge. Prosjektet er initiert og ledet av seksjonsoverlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Seksjon barn og unge ved Sykehuset i Vestfold. Delprosjektet SunnereBarn gjennomføres i samarbeid med GreeNudge Health AS og er substituert og finansiert av GjensidigeStiftelsen og våre samarbeidspartnere; Asko, Mills, Bama, Nortura, Lerøy og NorgesGruppen.

Les mer om SunnereBarn på www.sunnerebarn.no og ta kontakt med oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS