ANNONSE

Techstep søker etter én barnehage som vil være pilot for vårt barnehageprosjekt – iPad som verktøy i barnehagen.
Techstep søker etter én barnehage som vil være pilot for vårt barnehageprosjekt – iPad som verktøy i barnehagen.

Hvordan legger dere til rette for digital praksis i barnehagen?

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. (Rammeplan for barnehagen)

Mange skoler i dag bruker iPad som læringsverktøy for å fremme elevenes læring. Men hva med barnehagen? Hvordan bruker barnehagene teknologi for å fremme læring og utvikle nye ferdigheter?

Gi barna muligheten til å bruke teknologi i utforskning og lek og å skape noe gjennom digitale uttrykksformer.

Techstep søker etter én barnehage som vil være pilot for vårt barnehageprosjekt – iPad som verktøy i barnehagen.

Ifølge rammeplanen skal personalet legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Og mulighetene for kreative prosjekter og aktiviteter som involverer iPad i barnehagen er uendelige. Arbeider dere med Kunst, Kultur og Kreativitet er det for eksempel enkelt og givende å lage musikk på iPaden ved hjelp av en rekke instrumenter i GarageBand.

Ved bruk av iPad kan barna bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.

Tar en iPad med på en tur i skogen med fokus på Natur, Miljø og Teknologi er det enkelt for selv de yngste barna å dokumentere sine observasjoner ved å lage en fotobok eller film. De kan enten fotografere eller skissere det de ser i naturen. Noen apper gjør det til og med mulig for barna å inkludere lydkommentarer på bildene sine, og legge til en verbal språkkomponent i aktiviteten.

Barna får her muligheten til å lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske muligheter som ligger i redskaper og teknologi.

Hva med å lage en «matkanal» der barna kan filme hverandre mens de lager mat? Det er artig å se seg selv på film, og maten smaker ekstra godt når den er laget selv. cEn matkanel kan være med på å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Hva med å lage en «matkanal» der barna kan filme hverandre mens de lager mat?

Som nevnt tidligere er det mange måter å integrere iPad i leke- og læringsaktiviteter, dette var bare noen få eksempler. Hensiktsmessig bruk av iPad i barnehagen fornyer og forbedrer oppgaver og skaper nye og kreative måter å arbeide på.

Gjennom en kombinasjon av verktøyene og gjennomtenkte læringsstrategier kan barn prøve ut alternative måter å gjøre ting på, skape forbindelser mellom elementer, løse problemer sammen, utforske og se ting fra andres synspunkter.

Personalet bør ta seg tid til å vurdere hva som er barnas behov og hvordan de kan håndtere dem både med og uten teknologi, samt finne den rette balansen mellom tradisjonelle og iPad-vennlige måter for å utvikle barnas ferdigheter. La barna bruker iPaden som et pedagogisk læringsverktøy og ikke som «edutaiment».

Er din barnehage nysgjerrig på hvordan implementere iPad som verktøy i barnehagehverdagen, men mangler kunnskap og penger til å starte opp?

Vi hjelper deg hele veien.

Søk her om å bli med i vårt pilotprosjekt.

Techstep tilbyr:

 • Et helhetlig konsept som implementerer digitale verktøy i barnehagen.
 • Vi prosjektstyrer implementeringen, og ivaretar alle elementer for å få et suksessfullt prosjekt.

Dette består av:

 • Strategisk planlegging og kartlegging.
 • Opplæring av personell
 • Modellering ute i avdelingene
 • Forslag på applikasjoner og læringsopplegg
 • iPader med deksler og tilbehør
 • Styringsverktøy som ivaretar utrulling og drift av iPadene
 • Drift og support gjennom hele piloten
 • Oppfølging og etter-opplæring

Techstep forventer:

 • En barnehage som har et brennende ønske om å utvikle seg med digitale verktøy
 • Motiverte ansatte som er læringsvillige
 • En eller flere «storbarns»-avdelinger som kan virke egnet.
 • En fast kontaktperson som er ansvarlig for piloten hos barnehagen
 • Følge fastsatt opplegg og opplæring
 • Være med på å monitorere og følge utviklingen

Piloten vil vare et år.

Powered by Labrador CMS