Annonse

Forebygger mobbing med språklek

Med ny mobbelov på trappene er Bravo-leken mer aktuell enn noen gang, mener Arild Tid Johannessen, barnehagekonsulent i Strand kommune.

Publisert Sist oppdatert

Bravo-leken er et selvsagt verktøy for barnehagene i arbeidet med å forebygge mobbing, mener Arild Tid Johannessen, barnehage-konsulent i Strand kommune.

– Språket og evnen til å kommunisere er kjempeviktig. Vi ser at barn med dårlig ordforråd blir frustrerte, noe som lett kan føre til handlinger som kan bli fysiske. Alt dette henger sammen, sier Johannessen. 

Styrker barnet sosial

Den nye mobbeloven vil pålegge barnehagene en nulltoleranse mot mobbing i form av erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek. Regjeringen innfører også aktivitetsplikt for barnehagen ved tilfeller av mobbing.

 
 

– Bravo-leken kan lett være et tiltak du kan iverksette hvis barn føler seg krenket i barnehagen.
Det hjelper barnet å bli inkludert og styrker barnet sosialt, blant annet ved at barnet kan gi beskjed når det føler seg krenket. Da kan utagerende atferd bli mindre dominerende, sier Johannessen. 

– Et utrolig godt verktøy 

Johannessen har samlet erfaringer fra Bravo-leken i fire år. Fire av kommunens barnehager deltok i prosjektet Språksatsing for flyktningbarn i perioden 2016-18 med Bravo-leken som verktøy, og fra 2018 til 2020 har alle barnehager i kommunen og kommunens spesialpedagogiske team brukt Bravo-leken aktivt. – Slik jeg ser det, er Bravo-leken et utrolig godt verktøy. Det er morsomt for barna, enkelt for de voksne å organisere, og det krever lite ressurser å gjennomføre. Hele systemet er blant de beste vi har når det gjelder slike verktøy, sier Johannessen.

Les mer om Bravo-leken

Powered by Labrador CMS