Annnonse

Det er viktig at de ansatte får kunnskap om sunn og god mat

Da er det mye lettere å jobbe mot bedre helse.

Publisert Sist oppdatert

Kostnadsfritt kunnskapsløft

SunnereBarn har som hovedmålsetting å fremme sunnere kosthold, økt matglede, økt kunnskapsnivå og endring i det faktiske mattilbudet i barnehage og SFO.

Kunnskapsløftet er kostnadsfritt og gjennom www.sunnerebarn.no formidles e-læringskurs, opplæringsmateriell, kunnskapsbase og et nettbasert evalueringsverktøy.

Vi har gjennom hele arbeidet hatt fokus på innsatsområdene i Ny handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021, Rammeplanen for barnehage og Retningslinjer for mat og måltid i barnehage og SFO.

Helsefremmende og bærekraftig arbeid også i barnehagen

Barna har rett på sunn og god mat og starter vi i barnehagen, kan vi blant annet forebygge livsstilssykdommer og overvekt hos barn og unge. Mange kommuner satser på mer helsefremmende arbeid i sine barnehager og jobber mot FN´s bærekraftsmål for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Merkeordninger

Lykke leter etter Nøkkelhull i butikken.
Lykke leter etter Nøkkelhull i butikken.

SunnereBarn oppfordrer i sin kunnskapsbase til å se etter Nøkkelhullet når man handler, dette er en offentlig merkeordning for sunnere matvarer. Velger du disse matvarene spiser du mindre fett, sukker og salt, samt mer fiber og fullkorn. Dette hjelper forbrukere til å velge sunnere matvarer innenfor ulike matvaregrupper. Også når det gjelder brød, finnes det en merkeordning; Brødskalaen. Denne viser hvor grovt brødet er.

Måltidssjekken

En årlig sjekk av mat og måltidsrutiner i din barnehage. Gjennom denne sjekken har vi sett at kontinuerlig arbeid med mat og måltid gir resultater. Etter et år med kunnskapsløft i SunnereBarn ser vi at barnehager og SFO har hatt økning på mellom 8-18 % på bruk av nøkkelhullsmerkede produkter. En økning på opptil 18 % på fisk og fiskepålegg. Det er også høye skår på inntak av frukt og grønt, og det er gode rutiner på servering av plantebasert margarin og grovt brød etter et år.

Oppstart i august og januar

Flere og flere velger kunnskapsløft gjennom SunnereBarn og mange tusen ansatte og barn deltar i arbeidet for et bedre kosthold og økt matglede.

For ytterligere å kunne gi økt og ikke minst lik kunnskap nasjonalt, bør enda flere få mulighet til å lette og effektivisere arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen. SunnereBarn har oppstart to ganger i året; august og januar.

  • SunnereBarn bidrar til bedre kosthold og økt matglede blant alle barn i barnehage og SFO.
  • SunnereBarn tilbyr kurs, opplæringsmateriell og kunnskap som letter og effektiviserer arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen.
  • Måltidssjekken – et nettbasert evalueringsverktøy.
  • SunnereBarn er helt kostnadsfritt
Lykke liker å lage sunne og gode desserter.
Lykke liker å lage sunne og gode desserter.

Om SunnereBarn og samarbeid

SunnereBarn inngår i det nasjonale kompetanseprosjektet «Fra kunnskap til handling». Fra kunnskap til handling har som målsetting å bidra til forebygging av overvekt og livsstilssykdommer hos barn og unge. Prosjektet er initiert og ledet av seksjonsoverlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Seksjon barn og unge ved Sykehuset i Vestfold.

Det er viktig å samarbeide! SunnereBarn samarbeider blant annet med ASKO´s Mat for minsten. Her kan barnehagen abonnere på sunne og gode lunsjretter, frukt og fiskemåltider. Mat for minsten setter sammen varierte og smakfulle menyer etter myndighetenes anbefalinger for mat i barnehager.

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi skape fremtidens forbruker, samt utfordre og oppfordre matbransjen til å produsere sunnere alternativer. Dette viser Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold i praksis.

På grunn av støtte fra våre samarbeidspartnere, kan kunnskapsløftet tilbys helt kostnadsfritt. SunnereBarn gjennomføres i GreeNudge Health AS og er substituert og finansiert av GjensidigeStiftelsen, SparebankstiftelsenDNB og våre samarbeidspartnere; Asko, Mills, Bama, Nortura, Lerøy, Lerum og NorgesGruppen.

Les mer om SunnereBarn på www.sunnerebarn.no og ta kontakt med oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS