Annnonse

Barnas Trafikklubb – en skattkiste med faglige tips og ideer som gjør trafikklæring for barn spennende!

Barnas Trafikklubb tar ansvar for å følge opp Stortingets vedtak om å styrke kompetansen om trafikk i barnehager. Klubben er en digital skattkiste til fri og gratis benyttelse for barnehagene. Hos oss finner du fagstoff og gode råd om hvordan barnehagepersonale kan gjøre temaet trafikk spennende, lærerikt og gøyalt for barna. Å gjøre barn i stand til å forstå trafikkbildet og deres egen rolle i trafikken handler om å skape gode holdninger og vaner. På den måten investerer vi i fremtiden og forebygger ulykker.

Publisert

Hvorfor skal barnehagen ha trafikk som tema?

Trafikkopplæring som et offentlig ansvar er omtalt i samferdselsplaner, i forskrift om miljørettet helsevern og i forskrift til opplæringsloven . Derfor er vi i Barnas Trafikklubb veldig glade for at den nye rammeplanen for barnehager (2017) endelig har fått på plass trafikk som en del av innholdet i barnehagens praksis. Barnas Trafikklubb ønsker å bidra til at implementeringen går som en lek, og tilbyr et solid pedagogisk verktøy som gjør det lett å integrere trafikk i årsplan og foreldresamarbeid.

Klikk her for å melde din barnehage inn i Barnas Trafikklubb

Trafikk en viktig del av livslæringen for barn

 
 

Barnehagen har ansvar for å støtte barns lyst til å lære, utforske og mestre. Trafikk er en del av livet her og nå for de minste - og utgjør samtidig et viktig tema i barnas fremtid. Personalet i barnehagen må derfor være bevisste på hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger de skal vektlegge for å ivareta sikkerheten i barnehagen.
Ved å skape gode vaner tidlig kan vi påvirke trafikksikkerheten og bidra til at sosiale forskjeller utjevnes. Dette er i tråd med at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon . Trafikksikkerhet er kort og godt en del av barns livsmestring.

Se den nye klubbsangen for Barnas Trafikklubb

Trafikk tett på fagområdene i rammeplanen

BLI MED I BARNAS TRAFIKKLUBB!

Trygg Trafikk arbeider for at barn skal være trygge i trafikken. Våre pedagoger er eksperter på trafikk, og med Barnas Trafikklubb ønsker vi å gi barna en trafikksikker oppvekst.

Gå inn på www.barnastrafikklubb.no. Registrer barnehagens navn, og du har gratis adgang til å bruke den digitale klubben med alt sitt pedagogiske innhold tilpasset rammeplanen.

Barnas Trafikklubb har utarbeidet en visuell modell som illustrerer hvor naturlig alle fagområdene vil være som en del av en tur i nærmiljøet til barnehagen.
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna (…) utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt» (Rammeplan for barnehager, 2017, s. 56). Dette handler altså om trafikk og hvordan barnehagen skal legge til rette for at barn blir trygge og gode trafikanter.

Trafikkforbilder for de minste

Rollen som god trafikant skal læres og mestres, og vi vet at grunnlaget for bevisste og varige holdninger legges tidlig. Vi kaller det trafikkdannelse. Vi voksne er forbilder. Først og fremst er det foreldrene som har stor påvirkning, men barnehagens ansatte har også betydning for barns danning.
Barn lærer først og fremst av det vi voksne gjør; derfor er det viktig at vi er konsekvente og oppmerksomme på hva vi gjør i praksis. Forskning viser at det tar tid å arbeide systematisk med å påvirke atferd i trafikken (Waylen&McKenna, 2002).

Ta med Barnas trafikklubb på tur i nærmiljøet til barnehagen

Barn lærer først og fremst gjennom førstehåndserfaringer. Turene som barnehagen legger til rette for i nærmiljøet er derfor et naturlig sted hvor barna skal lære å forstå trafikkbildet, sammen med voksne som gode rollemodeller. Alle fagområdene vil være involvert i løpet av en tur med trafikk som tema.

På nettsiden til Barnas Trafikklubb finnes opplegg for trafikkaktiviteter som inkluderer alle fagområdene. Tips til hvordan et godt foreldresamarbeid rundt trafikkspørsmål kan gjøres finner barnehagene også her.

Powered by Labrador CMS