Annnonse

Barn er vårt viktigste publikum!

Et hvert publikum er like viktig og barn kanskje enda viktigere enn noe annet publikum.

Publisert

De er fremtiden og det gjelder å gå inn i det med tanken om at man både kan lære fra seg og tilegne seg ny kunnskap, sier Eskil Rønningsbakken, produsent av den tidsaktuelle forestillingen Fisken & Plasten. Christer Pettersen og Maria Zimmerli har sammen med produsent Rønningsbakken skapt en estetisk og edukativ teaterforestilling om nettopp fisken, plasten og havet.

Det siste året har det vært satt mye fokus på hvilken betydning plastavfall har for livet i havet. Det produseres mengder med unødvendig plast, vi greier ikke å håndtere avfallet den skaper, hvert år forsvinner 6 millioner tonn plast i havet. Det vil si, plasten forsvinner ikke, den brytes sakte ned til stadig mindre biter, fugl og fisk fylles med alt fra større plastbiter til skadelig mikroplast.

Plastdugnaden er i gang, og hver og en må ta et ansvar rundt både hva vi forbruker og hvordan vi håndterer avfallet i etterkant.

Christer Pettersen og Maria Zimmerli har sammen med produsent Eskil Rønningsbakken skapt en estetisk og edukativ fysisk-teaterforestilling om nettopp fisken, plasten og havet.
Forestillingen egner seg for barnehagebarn i alderen 1-6 år.

Det er viktig at læring rundt miljø og miljøvern starter tidlig, at barna får et forhold til temaet fra de er ganske små.

Dagens barn er morgendagens voksne, det er de som skal forvalte ressursene om noen år.

Det er viktig å lære gode holdninger til vern om miljøet fra barnsben av.
«Fisken og plasten» formidles tydelig og enkelt, gjennom musikk, bevegelse, bruk av dukker og sjablonger, farger og lyseffekter. Barn i hele barnehageløpet vil ha stor glede og læringsutbytte av forestillingen.

Christer Pettersen (33) kommer fra Ski og er profesjonelt utdannet sirkusartist ved Ecole Supérieure des Arts du Cirque i Brüssel. Han begynte å gå på line allerede som seksåring, i dag behersker han mange ulike bevegelsessjangre og jobber både som artist på scenen og med undervisning.

Sammen jobber de to artistene både i luften og på bakken, med alt fra stigebalanse til sjonglering, dans og manipulasjon.

Produsent Eskil Rønningsbakken er kjent over store deler verden for sin balansekunst på høye byggverk og i spektakulære naturomgivelser. Men ved siden av dette har han bygget opp undervisnings- og underholdningstilbud for barn gjennom 17 år. Ikke minst har han etablert sommerskoler mange steder i landet der barn lærer mestring gjennom balanse. I skoleåret 2017-18 besøkte han og to kolleger 300 barnehager fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord med tre ulike forestillinger.

Det er med andre ord en forestilling skapt av artister med høy profesjonalitet som tilbys barnehager våren 2019.

Da jeg spør Rønningsbakken hvilket hovedbudskap de ønsker å formidle, svarer han:
Som produsent av forestillinger for barn, ønsker vi å formidle tidsaktuelle temaer gjennom scenekunst av høy kvalitet.

I denne konkrete forestillingen belyses forsøpling av havet, hva vi i dag gjør feil og hva vi kan gjøre for å få bukt med problemet.

Dette gjøres gjennom tydelige visuelle og auditive uttrykksformer, der musikk, dans, fysisk teater og moderne sirkus tas i bruk som noen av virkemidlene.

Produsenten har også klare tanker om formidling til barn.

Et hvert publikum er like viktig og barn kanskje ennå viktigere enn noe annet publikum, sier han. De er fremtiden og det gjelder å gå inn i det med tanken om at man både kan lære fra seg og tilegne seg ny kunnskap.

Barn reagerer forskjellig fra voksne. Gjennom besøk hos barnehager i 2017, så jeg med egne øyne at barn responderer svært positivt på det enkle (less is more), sterke farger, klare former og klar tale.

Ikke minst elsker de nær sagt alt som kan dra dem med inn i en verden av undring og forundring.

Booking: www.eskilbalance.com/barn eller på telefon 991 20 828 

Powered by Labrador CMS