Annonse

Aktiv i barnehagen

Variert fysisk aktivitet fremmer barns helhetlige utvikling, helse og trivsel. Den 30. september lanseres aktivibarnehagen.no – en gratis og digital verktøykasse for arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen!

Aktiv i barnehagen

Verktøykassen Aktiv i barnehagen ønsker å være en inspirasjonskilde til arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen. I verktøykassen finner du: 

  • Over 150 ulike leker og aktiviteter  

  • Temasider  

  • Faglige ressurser  

  • Konkrete tips til barnehagehverdagen 

Aktiv i barnehagen blir lansert den 30. september under et gratis, faglig webinar, der alle interesserte er velkomne som tilhørere og til å stille spørsmål. 

Program og påmelding

Nye råd for fysisk aktivitet for barnehagebarn 

I mai 2022 kom det nye og oppdaterte nasjonale råd om fysisk aktivitet for barnehagebarn. Rådet for 1–5 åringer er nå å være i allsidig fysisk aktivitet med varierte bevegelser, aktivitet og lek i minst 180 minutter fordelt utover dagen. For barn i alderen 3–5 år bør minst 60 minutter av aktiviteten være i moderat til høy intensitet der barna blir varme, andpustne og slitne.   

Barnehagen er en viktig arena 

Barn i barnehagealder tilbringer mye av sin tid i barnehagen, noe som gjør barnehagen til en viktig arena for å gi barna muligheten til å være tilstrekkelig fysisk aktive gjennom lek og utfoldelse. I rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling. Personalet skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek, ute og inne, i og utenfor barnehageområdet.  

Åpen nettressurs for alle barnehager

Mange barnehager arbeider godt med fysisk aktivitet allerede, men studier av barns aktivitetsnivå viser at mange ikke når de nasjonale rådene. For å bidra med inspirasjon og ressurser til arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen, har Høgskulen på Vestlandet utviklet en gratis og digital verktøykasse, Aktiv i barnehagen (aktivibarnehagen.no). I denne verktøykassen finnes forslag til varierte aktiviteter som stimulerer motorisk og kognitiv utvikling, aktiviteter som har høy og moderat intensitet og aktiviteter som er koblet til ulike fagområder i barnehagen. 

Aktivibarnehagen.no 

Aktiv i barnehagen er utviklet i samarbeid med barnehager i Vestland og Oslo. I dette samarbeidet har pedagoger i barnehagene bidratt med aktiviteter til verktøykassen, samt kunnskap om hvordan en slik verktøykasse kan være nyttig i det pedagogiske arbeidet. For eksempel er de ulike aktivitetene beskrevet på utskriftsvennlige kort, med bilde av aktiviteten til barna på den ene siden og kort forklaring av aktiviteten på den andre siden. Et annet eksempel er en filtreringsfunksjon som gjør det lettere å finne aktiviteter som passer til ulike steder, aldersgrupper, motoriske ferdigheter eller fagområder i rammeplanen. 

Et resultat av forskningsprosjektet ACTNOW 

Aktiv i barnehagen har utgangspunkt i forsknings- og utviklingsprosjektet Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW). I dette prosjektet har barnehager i Sogn og Fjordane arbeidet med å utvikle kompetanse og praksis knyttet til fysisk aktivitet i egen barnehage for å fremme barna sin helhetlige utvikling, læring og trivsel. Som et verktøy i dette arbeidet har barnehagene brukt Aktiv i barnehagen som inspirasjon og ressurs i kompetanseutviklingen. Erfaringer fra prosjektet er at verktøykassen blir godt mottatt av både personale og barna i barnehagen.  

Utviklingen av Aktiv i barnehagen er finansiert av Norges Forskningsråd, Høgskulen på Vestlandet v/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Bydel Grorud, Oslo kommune. 

Program og påmelding

Skrevet av: Ingrid Leversen, Katrine Nyvoll Aadland, Kristoffer Buene Vabø og Gisle Vedvik Tjellaug 

Powered by Labrador CMS